BAAY-LICUAN-MALIBCONG-LACUB-TINEG, ABRA, 8th MCTC

PRESIDING JUDGE: PALARCA, LUDY AGAMATA
ADDRESS: Municipal Hall Bldg., Bakiro, Licuan-Baay, Abra
Contact No.: