CARIGARA, LEYTE, RTC Br. 13

PRESIDING JUDGE: MAQUILAN , EMELINDA RIPALDA
ADDRESS: Bulwagan ng Katarungan, Rebolledo St., Poblacion, Carigara, Leyte
Contact No.: