Kabalikat Para sa Maunlad na Buhay, Inc. Vs. Commissioner of Internal Revenue/Kabalikat Para sa Maunlad na Buhay, Inc. Vs. Commissioner of Internal Revenue/Commissioner of Internal Revenue Vs. Kabalikat Para sa Maunlad na Buhay, Inc.

G.R. No. 217530-31/G.R. Nos. 217536-37/G.R. No. 217802. February 10, 2020 [Date Uploaded: 06/17/2020]