Kabalikat sa Pang-ilalim na Ekonomiya Credit [KPEC] Corp. Vs. Lida T. Sison, Marciana D. Flores and Nardito Flores

G.R. No. 248447. March 3, 2021 [Date Uploaded: 11/24/2021]