Chief Justice Bersamin Delivers Message on SC’s 118th Anniversary

June 11, 2019

Chief Justice Bersamin Delivers Message on SC’s 118th Anniversary. Chief Justice Lucas P. Bersamin reminds Supreme Court officials and employees to to continue upholding and protecting the Rule of Law as he stressed that that judicial independence is both a privilege and a responsibility. In his message during the 118th founding anniversary of the Philippine Judiciary and the Supreme Court today, June 11, 2019 at the Old Supreme Court Compound, Chief Justice Bersamin underscored: “Ang kasarinlan ng Hudikatura ay napakahalaga sa atin. Ngunit, tanggap natin na ang kasarinlan ay hindi lang isang karapatan kundi isa ring mabigat na pananagutan. Karapatan ito dahil ang ating mga hukom at kawani na katulong sa mga hukom ay kailangan may laya sa paggawad ng katarungan sa kanilang pagpapasya sa mga paglilitis nila ng walang pag-aalinlangan, walang takot, at walang pag-aatubili. Isa ring mabigat na pananagutan dahil ang paghuhukom ay isang gawain sa ngalan ng buong bayang Pilipino, at ang lahat ng mga pagkakamali o pagkukulang hinggil diyan ay kailangan natin maipaliwanag ng katanggaptanggap sa ating mga kababayan.” (Caption by Jay B. Rempillo, Photo by Francisco S. Gutierrez)