Chief Justice Bersamin’s Independence Day Message

June 12, 2019

Chief Justice Bersamin’s Independence Day Message. Underscoring the utmost importance of freedom and independence, Chief Justice Lucas P. Bersamin urges all Filipinos to unite and contribute to the progress of the nation in his message during the Philippine Independence Day celebration today, June 12, 2019, at the Bonifacio Shrine in Caloocan City. Chief Justice Bersamin said: “Lagi natin tatandaan na nakamit natin ang Kalayaan at Kasarinlan bilang isang bansa sa pagdanak ng dugo ng ating mga bayaning ninuno….Huwag nating balewalain ang kanilang sukdulang pagpapakasakit. Kaya natin gawin ito sa maraming paraan, kagaya ng pagpapanumbalik natin sa mga mabubuting asal, gawain, at kaugalian bilang pangkaraniwang mamamayan. Idagdag natin sa mga pamamaraan ang pagpuksa o pag-iwas natin sa mga mapanirang bisyo at gawain at ang pagiging masipag upang makamit ang marangal na pamumuhay, at katapatan sa lahat ng mga tungkulin. Huwag natin ugaliing umasa sa mga dayuhan sa paglutas sa ating mga hamon at pagsubok….Hinihimok ko ang buong bayan na magkaisa at magkapit-bisig tayo ng mahigpit, at tandaan natin tuwing gabi ng ating pamamahinga na tayo sa kinabukasan ay mamamayan pa rin ng isang bansang ating minamahal.” (Caption by Jay B. Rempillo, Photo by Francisco S. Gutierrez)