Sergio R. Baynito, President of Ang Nagkakaisang Manggagawa ng A & B Liner (Federation of Free Workers) versus A & B Liner, Inc., Luis A. Mandigma, Francis S. Cruz, and Reinald Anthony Antig

G.R. No. 222629. April 10, 2019